Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE
thông tin cần biết
Mây mờMây mờ
Độ ẩm: 95 %
Gió Bắc
Tốc độ: 0 m/s
 
26 °C
(84.39) 3893893
portalhatinh@hatinh.gov.vn

Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 
 

Giám đốc :  Trần Hậu Nghĩa

-          Điện thoại : 0393.890397

-          Email :

-          Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Nông nghiệp

-          Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung

Phó Giám đốc :  Nguyễn Thanh Tùng

-          Điện thoại : 0393.890397

-          Email :

-          Trình độ chuyên môn : Trung cấp Nông Lâm

 a.  Vị trí, chức năng

 1.1 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (Sau đây gọi chung là cấp huyện) là cơ quan dịch vụ công có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính; giúp cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp trong việc thựuc hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

1.2  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên và Môi trường do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập theo đề nghị của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở nội vụ; chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường.

1.3  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, do UBND cấp huyện quyết định thành lập theo đề nghị của trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, trưởng phòng Nội vụ - lao động. Thương binh và xã hội; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo phân cấp quản lý của UBND cấp huyện.

        Đối với các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chưa có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ thực thi nhiệm vụ để thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc do nhu cầu đăng ký quyền sử dụng đất không lớn mà không thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì chức năng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện do phòng Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thực hiện ( trừ nhưũng việc mà bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “ một cửa” đang làm theo quy định tại quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thựuc hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương )

1.4     Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động theo loại hình sự nghiệp có thu, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành.

b .Nhiệm vụ và quyền hạn :

2.1 Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với tở chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( trừ trường hợp mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

2.2  Đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( trừ trưòng hợp mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở) tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

2.3     Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính gốc đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh; cấp bản sao hồ sơ địa chính từ hồ sơ địa chính gốc cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và UBND xã, phường, thị trấn;

2.4     Chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc khi có biến động về sử dụng đất theo thông báo của cơ quan tài nguyên và môi trường. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chuyển trích sao hồ sơ địa chính gốc cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và UBND xã, phường, thị trấn để chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính;

2.5     Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở) tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

2.6     Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính quy định tại điểm a.

2.7     Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện tạng sử dụng đất cấp tỉnh;

2.8     Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống thông tin đất đai, cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ điạ chính; trích sao hồ sơ địa chính, các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;

2.9     Theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai;

2.10            Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành vè tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.11            Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.

 

 

Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
Giấy phép số 48/ GP-BVHTT ngày 18 - 02 - 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh | Cơ quan thường trực: Sở Thông tin Truyền thông
Điện thoại: (84.39) 3893893. E-mail: webhatinh@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.hatinh.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này