Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE
thông tin cần biết
Mây mờMây mờ
Độ ẩm: 94 %
Gió Bắc
Tốc độ: 0 m/s
 
26 °C
(84.39) 3893893
portalhatinh@hatinh.gov.vn

Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
LÀM TỐT CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" 
 
 
     

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng đảng mà Đảng bộ Sở Tư pháp Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh. Thời gian qua chúng ta đã làm được rất nhiều việc nhưng để công tác này tiếp tục đạt những kết quả to lớn trong thời gian tới, cần tập trung một số nội dung sau:

- Đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, NQ 49 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến 2020, các Nghị quyết Trung ương, của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ CQDCĐ.

Việc nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Ngoài việc tham gia các đợt học tập do đảng bộ, chi bộ tổ chức thì mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, Chỉ thị, Nghị quyết nhiều, văn bản pháp luật được ban hành liên tục, chính sách chế độ thường được bổ sung, sửa đổi nên nếu chúng ta không cập nhật thông tin, không tự nghiên cứu học hỏi thì chắc chắn sẽ bị tụt hậu, lạc hậu.

Việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết phải bằng các Chương trình hành động cụ thể. Đảng uỷ các chi uỷ xây dựng các Chương trình hành động cụ thể để vận dụng Nghị quyết của Đảng vào hoạt động của ngành, thể hiện được sự lãnh đạo tập trung của Đảng bộ, chi bộ, trí tuệ và quyết tâm của tập thể các cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.

- Tiếp tục chú trọng công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với lớp trẻ. Tổ chức tốt các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của quê hương Hà Tĩnh. Tham gia có chất lượng các cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của các lãnh tụ, về truyền thống cách mạng của Đảng, về lịch sử hào hùng của dân tộc, về truyền thống của ngành Tư pháp, của quê hương Hà Tĩnh.

Tổ chức hành hương về các địa chỉ đỏ như: các khu di tích lịch sử, văn hoá, danh thắng, danh nhân. Tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện, các hoạt động hướng về cơ sở,…

- Thường xuyên tổ chức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, nhất là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Khuyến khích tinh thần tự học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực thực tiễn, áp dụng sáng tạo cac chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề của ngành, của đơn vị cũng như bản thân từng cán bộ, đảng viên.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên. Đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm. Nếu chủ quan, lơ là mất cảnh giác hoặc thiếu bản lĩnh chính trị thì rất dễ bị lôi kéo, mua chuộc, lợi dụng, có khi phải trả giá rất đắt, cả kinh tế, chính trị, thậm chí là bằng cả tính mạng của mình. Các vụ án về luật sư, về công chứng thời gian gần đây chúng ta phải suy nghĩ, phải có biện pháp tăng cường quản lý, giáo dục tư tưởng chính trị cán bộ đảng viên.

- Phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong cơ quan, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, hội viên của mình. Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của cấp uỷ, của lãnh đạo Sở, các đoàn thể phải có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước đến tận từng đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, tạo không khí thi đua sôi nổi, thường xuyên . Tổ chức thi đua tốt, động viên khen thưởng chính xác, kịp thời sẽ có tác dụng rất lớn để động viên cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

 Một trong những nội dung hàng đầu của công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiện nay là chúng ta phải tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Trong đó, một số vấn đề cần tập trung là:

- Tổ chức tốt việc sơ kết 3 năm việc thực hiện cuộc vận động để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung những nội dung mới, cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh việc tuyên truyền những kết qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, tiếp tục biểu dương, nhân rộng những “ gương sáng tư pháp”, về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành tư pháp.

- Tiếp tục đợt sinh hoạt chuyên đề: Người cán bộ tư pháp  làm theo lời dạy của Bác “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với nhiều nội dung phong phú, cụ thể, thiết thực.

- Tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tư pháp. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, hội thảo mang tầm quốc gia, quốc tế về di sản tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác tư pháp nhưng những vấn đề về xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, về xây dựng hiến pháp, pháp luật, về tiêu chuẩn, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của người cán bộ tư pháp, về cách nói, cách viết, cách tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng của Bác vẫn mang tính thời sự sâu sắc đối với mỗi một chúng ta.

- Tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung và thực hiện có hiệu quả “Tiêu chuẩn đạo đức, quy tắc ứng xử của Đảng viên và công chức Sở Tư pháp Hà Tĩnh”, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên để thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn./.

LVH-PGĐS

 

Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
Giấy phép số 48/ GP-BVHTT ngày 18 - 02 - 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh | Cơ quan thường trực: Sở Thông tin Truyền thông
Điện thoại: (84.39) 3893893. E-mail: webhatinh@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.hatinh.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này